Kruhový trénink – teorie

Kruhový trénink komplexní, účelová a zdánlivě jednoduchá metoda cvičení, jejíž náplň pomáhá zlepšovat zdatnost a výkonnost, ale především celkovou kondici. Kruhový trénink spočívá v rychlém střídání různých posilovacích cviků uspořádaných ve smysluplném pořadí po sobě. Ve cvičební jednotce můžeme využívat váhy vlastního těla, posilovacích či balančních pomůcek, nářadí, překážek s možností individuálního zatížení. Můžeme zapojit současně větší množství cvičenců. Podle úrovně jejich zdatnosti a podle toho, jakou sílu chceme rozvíjet, upravíme v okruhu počet opakování cviků, velikost zatížení, přestávky mezi střídáním jednotlivých stanovišť i sérií a celkovou dobou tréninku.

Kruhový trénink lze provádět jak v tělocvičně, tak v přírodě.

Cvičení v kruhovém provozu lze provádět bez použití náčiní, kde překonáváme váhu vlastního těla a učíme se vnímat práci jednotlivých svalových partií se střídáním neustálého napětí a uvolnění a při nichž zpevňujeme. Posilovací cviky prováděné vlastním tělem mají charakter cyklických pohybů a využíváme tedy nejen váhy vlastního těla, ale svou momentální sílu. Jde především o cviky řadících se do skupiny vyrovnávacích cvičení, zaměřených vedle cvičení i na protahování a uvolňování. Cviky jsou prováděny různou rychlostí, při nichž měníme směr pohybu a cvik je mnohonásobně opakován. Technika těchto cviků je náročnější než izolované cvičení na strojích posilovacích (Jarkovská, 2010).

S použitím náčiní provádíme cviky především kvůli zpevnění svalů s malým nárůstem svalové hmoty a na rozvoj vytrvalostní síly (Jarkovská, 2010). Váhu zátěže volíme podle věku, pohybových schopností, maximální síle, výběru cviku, zvoleného tempa cvičení a podle cíle, kterého chceme dosáhnout. Hlavní stabilizující skupinou svalů při posilování jsou břišní a hýžďové svaly, zádové svaly, svaly paží, hamstringy atd. V tréninku mládeže spíše zařazujeme cviky bez použití těžkého náčiní. Pro pestrost a zábavnější cvičení zařazujeme cviky například s medicinbaly, overbally, vodními vaky, švihadly, velkými míči aj.

autor Dana Šatrová s využitím následujících zdrojů:

JARKOVSKÁ, H. Posilování: kondiční kruhový trénink: [200 cviků v 28 programech – s vlastní vahou, s lehkým náčiním]. 1. vyd. Praha: Grada, 2009.